Bukana ea molaoana oa ho bapatsa ho fumana tlhahiso-leseding. E hlophisitsoe ho latela karolo ea 14 (leshome le metso e mene) ea molaoana oa ho bapatsa ho fumana tlhahiso-leseding (molaoana no. 2 oa 2000) (molaoana).