Nyendedzi/gaidi ya u shumisa mulayo wa thuthuwedzo ya u swikela mafhungo wa 2 wa 2000. Yo dzudzanywa u ya nga tshitenwa 14 tsha mulayo wa thuthuwedzo ya u swikela mafhungo (wa 2 wa 2000) (mulayo)


WThe JPC Promotion of Access to Information Act Manual Tshivenda